Tarik Suresi
 AYET NO

MEAL

1 Ves semâi vet târık(târıkı). Facebook'ta Paylaş
2 Ve mâ edrâke met târik(târiku). Facebook'ta Paylaş
3 En necmus sâkıb(sâkıbu). Facebook'ta Paylaş
4 İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun). Facebook'ta Paylaş
5 Fel yenzuril insânu mimme hulık(hulıka). Facebook'ta Paylaş
6 Hulika min mâin dâfik(dâfikın). Facebook'ta Paylaş
7 Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi). Facebook'ta Paylaş
8 İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir(kâdirun). Facebook'ta Paylaş
9 Yevme tubles serâir(serâiru). Facebook'ta Paylaş
10 Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın). Facebook'ta Paylaş
11 Ves semâi zâtir rec’(rec’ı). Facebook'ta Paylaş
12 Vel ardı zâtis sad’(sad’ı). Facebook'ta Paylaş
13 İnnehu le kavlun fasl(faslun). Facebook'ta Paylaş
14 Ve mâ huve bil hezl(hezli). Facebook'ta Paylaş
15 İnnehum yekîdûne keydâ(keyden). Facebook'ta Paylaş
16 Ve ekîdu keydâ(keyden). Facebook'ta Paylaş
17 Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden). Facebook'ta Paylaş